Advokatfirman Samuelsson

Läs mer

Välkommen till Advokatfirman Samuelsson


Advokatfirman Samuelsson är en byrå som sätter människan i centrum. Våra klienter kommer alltid i första hand.

Vi erbjuder juridiskt biträde i följande områden


Straffrätt

Advokatfirman Samuelsson biträder klienter och erbjuder rådgivning inom det straffrättsliga området och åtar sig uppdrag som:

Försvarare

Målsägandebiträde

Familjerätt

Advokatfirman Samuelsson biträder klienter och erbjuder rådgivning i frågor gällande:

Arvsrätt

Barns boende

Bodelning inom äktenskap, vid äktenskapsskillnad och dödsfall

Boutredning

Faderskapsfrågor

Internationell privat- och familjerätt

Kvarsittanderätt till gemensam bostad

Samboförhållanden, samboavtal och upplösning av samboförhållanden

Umgängesrätt med barn

Upprättande av testamente, äktenskapsförord, gåvohandlingar etc.

Vårdnadstvister

Socialrätt

Advokatfirman Samuelsson biträder klienter som är föremål för myndigheternas åtgärder och som riskerar att omhändertas och utsättas för tvångsåtgärder i fråga om:

LPT, Psykiatrisk tvångsvård

LRV, Rättspsykiatrisk vård

LVM, Vård av missbrukare

LVU, Vård av unga

Asyl-och Migrationsrätt

Advokatfirman Samuelsson biträder klienter och erbjuder rådgivning inom området i frågor om:

Anhöriginvandring

Arbetstillstånd

Asylansökan

Familjeåterförening

Medborgarskap

Uppehållstillstånd

Edip Samuelsson

Advokat

Medlem i Advokatsamfundet sedan 2001. Edip@advokatfirmansamuelsson.se

Gill Hermansson

Advokat

Medlem i Advokatsamfundet sedan 2014. Gill@advokatfirmansamuelsson.se

Katarina Shamoun

Advokat

Medlem i Advokatsamfundet sedan 2016. Katarina@advokatfirmansamuelsson.se

KONTAKTA OSS


Telefon: 031-7012675

Surbrunnsgatan 6, 411 19 Göteborg

fax: 031-130746

Org. nr: 556704-6890
Bankgiro: 5958-3674
Webbsida av Jonas Arvidsson