Välkommen till Advokatfirman Samuelsson


Advokatfirman Samuelsson är en byrå som sätter människan i centrum. Våra klienter kommer alltid i första hand.

Vi erbjuder juridiskt biträde i följande områden


Straffrätt

Advokatfirman Samuelsson biträder klienter och erbjuder rådgivning inom det straffrättsliga området och åtar sig uppdrag som:

Offentlig försvarare:

Där vi blir förordande av Domstolen och inte får frånträda oss uppdrag.

Målsägandebiträde

Särskild företrädare för barn

Familjerätt

Advokatfirman Samuelsson biträder klienter och erbjuder rådgivning i frågor gällande:

Arvsrätt

Barns boende

Bodelning inom äktenskap, vid äktenskapsskillnad och dödsfall

Boutredning

Faderskapsfrågor

Internationell privat- och familjerätt

Kvarsittanderätt till gemensam bostad

Samboförhållanden, samboavtal och upplösning av samboförhållanden

Umgängesrätt med barn

Upprättande av testamente, äktenskapsförord, gåvohandlingar etc.

Vårdnadstvister

Socialrätt

Advokatfirman Samuelsson biträder klienter som är föremål för myndigheternas åtgärder och som riskerar att omhändertas och utsättas för tvångsåtgärder i fråga om:

LPT, Psykiatrisk tvångsvård

LRV, Rättspsykiatrisk vård

LVM, Vård av missbrukare

LVU, Vård av unga

Asyl- och migrationsrätt

Advokatfirman Samuelsson biträder klienter och erbjuder rådgivning inom området i frågor om:

Anhöriginvandring

Arbetstillstånd

Asylansökan

Familjeåterförening

Medborgarskap

Uppehållstillstånd

Körkort- och körkortstillståndsfrågor

Advokatfirman Samuelsson biträder klienter och erbjuder rådgivning inom området i frågor om:

Körkortsingripande

Olovlig körning

Rattfylleri

Fastighetsrätt

Advokatfirman Samuelsson biträder klienter och erbjuder rådgivning inom området i frågor om:

Fastighetsbildning

Fastighetsöverlåtelser

Fel i fastighet

Markexploatering

Ägande och nyttjande av fastigheter såsom hyresrätter och övriga nyttjanderätter

EDIP SAMUELSSON

Advokat

Medlem i Advokatsamfundet sedan 2001. Edip@advokatfirmansamuelsson.se

Mathilda Adolfsson

Jur. kand

Mathilda@advokatfirmansamuelsson.se

Denis Kajdic

Jurist

Denis@advokatfirmansamuelsson.se

Stefanie Can

Jurist

Stefanie@advokatfirmansamuelsson.se

KONTAKTA OSS


Telefon: 031-701 26 75

Surbrunnsgatan 6, 411 19 Göteborg

Fax: 031-13 07 46

Org. nr: 556704-6890
Bankgiro: 5958-3674
Webbsida av Lucas & Benjamin Samuelsson